Fossilburen konkurrens

http://mm.dimu.org/image/012sAY4vfhUR

Efter andra världskriget fick järnvägen alltmer konkurrens av bussar, lastbilar och personbilar. De nya bensindrivna maskinerna framhävdes som både snabbare och bättre än tåget, trots att de från början var en ouppnåelig lyx för de allra flesta. Oljekrisen under 70-talet belyste bil- och busstrafikens sårbarhet och hade en positiv påverkan på tågets betydelse. Samtidigt blev flyget ytterligare en konkurrent då inrikesflygningarna ökade. De sista ångloken i reguljär trafik försvann i början av 1970-talet och ersattes av el- eller dieseldrivna lok. 1981 hade järnvägsnätet minskat med 4 400 kilometer som en följd av konkurrens från bilismen och flygtrafiken.

Enligt notering: "Resa till Storlien12-3-55".

 

I slutet av 1980-talet delades Statens järnvägar upp i Banverket, som fick ansvar för banorna, och nya SJ, som blev ett rent trafikföretag. SJ hade tidigare haft monopol på alla persontåg men fick från och med nu sällskap av bland andra Connex och Tågkompaniet. Något år senare blir blått färgen på SJs tåg.