De sista verksamhetsåren

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri

I nära åttio år drevs stenhuggeriet i egen regi. Wilhelm Klingspor avled 1963 och hans söner utarrenderade stenhuggerirörelsen till Skånska Granit AB från 1964. År 1966 övertog Gösta Thor på Thorsbergs Stenhuggeri arrendet. 

När Thorsbergs Stenhuggeri hade övertagit arrendet genomfördes en del rationaliseringar. Lyftkranen vid de två nyare huvlarna ersattes med en s.k. telfer, denna kunde förflytta stenblocken från gårdsplaen till hyvlarna. Hyvlarna omändrades till direkt elmotordrift. För att förenkla de interna transporterna skaffades en gaffeltruck. 

Under de sista åren verksamheten var igång var efterfrågan av Kinnekullesten mycket dålig, det var inte bara stenhuggerierna på Kinnekulle som fick känna på den minskade efterfrågan. Nya material som plast, laminat mm introducerades i hus och hem och konkurrerade ut stenen som också var betydligt dyrare för kunden. 
De maskiner och byggnader som användes var helt nedslitna, verksamheten minskade i omfattningen och upphörde 1970. Som mest fanns en tid 9 stenhuggerier på Kinnekulle,  idag är Thorsbergs Stenhuggeri är det enda avd dem som för den tusenåriga stenhanteringen traditionen vidare.