Kalkbruk i Gudhemsbygden

Västergötlands kalkrika mark har genom århundraden varit till stor nytta för jordbruket. Åtminstone sedan 1800-talet har man bränt kalk för att använda som näring på åkrarna. Denna berättelse beskriver Tomtens kalkbruk i Gudhemsbygden utanför Falköping. 

Berättelsen är skapad av

Förvaltningen för kulturutveckling

Medverkande

Kjell Carlsson, Gudhemsbygdens hembygdsförening