Maskinerna startas igen

Symaskin Singer på Ljungskile Trikå

Orginalmallar och nya produkter

Efter att fabriken stått tom i många år, finns nu flera olika verksamheter inrymda i lokalerna. Företaget Ljungskile Trikå är ett av de företag som huserar här. Efter förberedelser och planering för en verksamhet med tillverkning, bildades företaget i februari 2017.

Det första i att återigen starta en trikåtillverkning var att se över och sätt igång stickmaskinerna. Från källaren har symaskiner, som tidigare använts på fabriken, hämtats upp. Nu finns symaskinerna åter igen på sina platser i sömnadssalen. På lagerhyllor i den gamla tillskärarhallen låg buntar av tjocka pappmallar för alla plagg som Resteröds Trikå tillverkat. Dessa mallar har samlats ihop och sorterats för att kunna pröva att tillverka en del av plaggen igen. Företaget har också sett efter certifierade produkter för en framtida tillverkning. KBT-ull, kulturbiologiskt ull från en sydamerikansk ullproducent, har köpts in och som ska användas till att sticka prover till kunder. –” Vi har nu börjat att arbeta med originalmallarna till olika produkter och det känns spännande”, berättar ägarna. –”Och vi vill starta en webbförening för att kunna utveckla fabriken till ett besöksmål. Det skulle kännas fantastiskt roligt att kunna visa de gamla stickmaskinerna i sticksalen och alla symaskiner i sin ursprungsmiljö för besökare, och att berätta om trikåtillverkningen här i Ljungskile. Samtidigt som vi vill få igång en egen tillverkning.”    

Källa: Ljungskile Trikå - nu startar Resteröds maskinerna igen, Christine Fredriksen, tidskriften Industrihistoria i Väst, nr 2 2017