Inträdesprövningarna i slutet av 1800-1900 talet

Vid Skara seminarium hölls inträdesexamen vid höstteminens början i slutet av augusti. Detta ändrades vid sekelskifet 1900, då förlades inträdesexamen till juni månad, strax efter terminens slut. 

Antalet inträdesansökningar kom att öka vilket medförde att inträdeskraven ökade, nu kom även förberdande kurser att anordnas. I Skara startade dessa förberedande kurser redan omkring 1895. 

Själva inträdesprövningarna skedde vid Skara seminarium och pågick under två till tre ansträngande dagar.  Det var något nervöst över det hela, först när det var klart med utgången var det suckar och glädjerop av de som klarade prövningen och tårar hos dem som blev slagna.

Det var inte sagt att de bästa vid inträdesprovet blev "ljus" i fortsättningen, eller att de mindre lysande blev "dankar" i sin klass. Ofta tvärtom. Det var inte självklart att de bästa vid avgångsexamen skulle få störst framgång. Det hände att de sämsta var de som först fick ordinarie tjänst. Det var gott om lediga platser på den tiden och ingen arbetslöshet att frukta efter avslutad seminariekurs.