Grupp 52

Skara Amatörklubb

År 1952 bildades "Grupp 52" med framförande av 9 teaterpjäser under 1950-talet. Konstnärig och scenisk ledare var Carl-Erik Proft han var född 1914 och dog 2009. Han kom senare att bli initivtagare och grundare till Skara Skolscen. Skolan startade 1962 i det gamla tingshuset i Skara. Snabbt visade sig hans enkla modell genial: undervisning i improvisationsteknik och inlevelsemetodik, samt synkronisering av röst och rörelseteknik.

Det blev en lärorik tid med Profts stora kunnande i "Grupp 52" , i psykologi, diktion och rörelseschema som också gynnade Amatörklubbens revyer.

I gruppen ingick utöver Proft, Lennart Lindén, Bengt Melin, Bengt Johansson, Lilian Bengsson, Brita Melin och Brita Lindén.