Bryggeriets nedläggning

Skara bryggeri

I slutet av september 1945 gjordes de sista pilsnerbrygderna på Skara Bryggeri och tappning på flaskor av detta öl var avslutat i december. Bryggeriet hade köpts av Axvalls och Lidköpings Bryggerier, som lade ner öltillverkningen.Därefter tillverkades svagdricka under en kortare tid och läskedrycker några år, varefter all tillverkning var nedlagd.

Skara Bryggeri blev sedan depå för Axvalls och Lidköpings Bryggerier, varifrån varorna med lastbil transporterades till Skara. Bryggerierna i Lidköping, Axvall och Skövde bildade en liten koncern. ”Lidköpingskoncernen”, som 1962 inköptes av AB Stockholms Bryggerier som i sin tur 1963 gick samman med Göteborg och bildade AB Pripps Bryggerier. Det var under deras tid som de tidigare nämnda kylbergsmålningarna nedtogs.

I bryggerihuset, som var i drift en kortare tid 1946, gjordes sedan en gång per år en så kallad försvarsbrygd för att bryggeriets tillverkningsrätt inte skulle gå förlorad. Man gjorde då en mycket liten brygd, som fick jäsa några dagar, varefter det ”försvann” på grund av infektion eller dylikt. Denna bestämmelse avskaffades 1955.

I början av 1960-talet nedmonterades bryggeriverket av en skrotfirma från Skövde. Då hade även övriga avdelningar tömts från maskiner och annan utrustning och bryggeriepoken för Skara Bryggeri AB var definitivt slut.

I januari 1965 sålde Pripps Skara Bryggeri till W. Storms Fröhandel och därefter har den gott olika öden till mötes. På nedre våning från vänster första fönstret var dt frölager. Tredje fönstret var textnings ateljé för kransband och 4:e fönstret fikarummet. Sedan utställningshall med dörr på hörnet. En trappa gick upp till kontoret, där var det lågt i tak, men annars var takhöjden enorm, en rulle tapeter räckte till två våder. 

Namnet har nu ändrats till Vallborgen och flera nya ägare har avlöst varandra. Byggnaderna är nu ombyggda till bostäder och kontor och som tidigare nämnts med restaurang i den gamla ölhallen.

I den lilla tegelbyggnaden utmed Vallgatan fanns en butik där det såldes öl, läsk med mera, en så kallad utminutering eller även nederlag. Hit kördes drycker från Axevalls Bryggeri och Lidköpings bryggeri ända fram till 1970. Försäljningen riktade sig främst till privatpersoner. Byggnaden finns ännu kvar, här har hårfrisersalong funnits en mindre tapas-restaurang och för närvarande (2018) en opolitisk organisation vid namnet Verdandi.