Bryggerinäringen i Skara

I Skara fanns flera bryggerier, det fanns bland annat Skarakälla Bryggeri, som grundades 1855 av Johannes Andersson. Bryggeriet låg som namnet säger vid Skara källa. Bryggeribyggnaden revs 1927, det återstår bara en byggnad som troligen var ägarens bostad.

Skarakälla Bryggeri förde en ojämn tillvaro med konkurs bl.a. 1882 men återkom för att möta sitt slutliga öde 1901. Då finns följande annons införd i Skara Tidning den 19-30 januari 1901.

Förmånligt bryggeri till salu.
Genom offentlig auktion, som å stället förrättas Lördagen den 16 nästa Februari kl., 11 fm. utbjudes till försäljning till K.F och B-E Lundhs konkursmassa tillhöriga i Skara stad belägna Skarakälla Bryggeri jemte tillhörande bryggeriinventarier. Bryggeriet som är det enda på platsen för tillverkning af öl, har förmånligt läge och god vattentillgång och bör i driftigt persons hand kunna blifva en förmånlig affär.
Vidare upplysningar lemnas af undertecknade, sysslomän i konkursen och mottages av bud under hand af undertecknad Horneij Skara den 16 januari 1901.
Aug. Nilsson. F Westberg. V Horneij.

Det var nog svårt att få några köpare till Skarakälla Bryggeri, för samma år som konkursen inträffade började Skara Bryggeri AB att uppföras i hörnet av Vallgatan och Härlundagatan. Grundaren av detta bryggeri var Theodor Egnell i Skövde, som även ägde Bryggeriet Nordstjernan i Skövde. Theodor Egnell var morbror till  Erik Petré. Efter godkännande av byggnadsnämnden påbörjades uppförandet av bryggeriet hösten 1901 under ledning av byggmästare K. Larsson. I byggnadsnämnden satt då borgmästare A. P Trybom, byggmästaren O. Dahlberg och J. Hjertén. Arbetet fortskred mycket snabbt och i september-oktober 1902 var bygget färdigt.