Tillverkningen startar

Tillverkningen av malt- och läskedrycker kom igång och den 24 december 1902 och i  Skara Tidning kunde man läsa. Skara Bryggeri Aktiebolags - Julöl rekommenderas.

På 1940-talet när Skara Bryggeri skulle annonsera om sitt julöl i Skara Tidning blev det avslag, med motiveringen att ordet öl inte fick tryckas i tidningen, däremot gick det bra med julmust. Någon annons med julmust blev det inte, bryggeriet vände sig till Skara Posten istället och där blev det annons.

I den stora byggnaden utmed Härlundagatan var mälteriet inrymt. Till mältningen använde man 2-radigt korn, som först stöpes (blötlades) i stöpkar, därefter lades ut på golv för groning och sedan torkades på kölnan. Denna process tog ca en vecka och slutprodukten blev malt, som sedan användes vid bryggningen. Mälteriet var endast i drift under vinterhalvåret. Sommartid blev det alltför varmt på maltgolvet, och groningsprocessen gick för snabbt.

Av maltdrycker tillverkades bland annat pilsner, pilsnerdricka, pilsneröl, lageröl, pilsnersvagdricka, skattefritt, svagdricka och förstås julöl.

Öl tappades på 1/3 liters flaska och på en större flaska, den så kallade Helan, som fanns på de skaraborgska bryggerierna och Pripp & Lyckholm i Göteborg och rymde en knapp liter. Helan var mycket populär bland "storkunderna".

En sådan var Ågren - en lång, stark och snäll karl. Han var alltid försedd med en stor och vid rock med djupa fickor. Han brukade köpa ett dussin helor och det var alltid lika spännande att se hur han fördelade dessa i alla fickorna på rock, byxor och innerfickor. De som inte fick plats i fickorna, bar han under rocken.

Av läskedrycker kan nämnas sockerdricka, enbärsdricka, julmust, cider, citronil, gracil, äppelöl m.fl. Efter 1945 då öltilverkningen lagts ner tillverkades endast läsk- och dricka av dessa slag i bryggeriet. Bryggmästarens titel försvann, då denna endast kunde användas i öltillverkningen - satsmästare blev titeln den som hade ansvaret för läsk- och drickatillverkningen. Denna titel vill helst ingen ha så man benämnde sig t.ex. driftsansvarig.