På jakt efter en ny organisation

När skolväsendet kommunaliserades började letandet efter en ny huvudman eftersom Katedralskolan inte ansåg sig ha ekonomi för en sådan exklusiv verksamhet. Resultatet blev en stiftsbildning 1992 med Skara Kommun, Skaraborgs läns landsting och Statens kulturråd som stiftare.

Stiftelsestyrelsens första ordförande blev Erik Kvarndal. I en friare organisation följde några goda år med lärare som Brita Holm i mim, Inga Gunneflo i sång och Agneta Ottander i talteknik och stort utrymme för gästlärare. Från början var utbildningen två terminer, som ökades till tre och till fyra, där en termin var praktik t.ex. hos länsteatern under Örjan Herlitz ledning.

Eleverna spelade också med i länsteaterns uppsättningar och länsteaterns skådespelare deltog i skolscenens uppsättningar. Som exempel kan nämnas Gruffet i Chiozza som spelades på Rosers salonger och på turné liksom Shakespeares Trettondagsafton, Samarbetet med länsteatern tog slut, när ny ledare, dess ambition blev att göra om länsteatern till en musikalscen under Göteborgsoperan, något som skolscenen inte var positiv till. När Västra Götalandsregionen bildades 1999 och Skaraborgs läns landsting uppgick i regionen minskade intresset från deras sida och diskussion om ny organisationsform eller till och med nedläggning av skolscenen tog sin början.