Gudstjänster - musik, sång och bön

Sommargården Plantering - en naturnära oas i Skara

Digitala gudtjänster blev ett måste under 2020 pga. pandemin Covid-19. Gudtjänsterna har alltid flyttat upp till Planteringen under säsongen maj-augusti månad.

Sommargården Planteringen har i regel varit öppen från maj - augusti varje år. Gudstjänsterna flyttade naturligt från missionskyrkan i Skara upp till Planteringen under sommarsäsongen. Och under de senaste 20 åren har frikyrkorna ordnat sommargudstjänster tillsammans uppe på Planteringen, oftast från midsommar till mitten av augusti.  

I pandemins tid fick gudstjänstlivet ställas om och gamla tiders friluftsgudstjänster blev sommarens lösning. Kombinerat med inspelningar från samlingarna som lagts upp på Betaniakyrkan Skaras kanal på Youtube har även de som inte velat röra sig bland folk kunnat ta del av gudstjänster och samlingar. Detta blev möjligt genom det samarbete som Equmeniakyrkan och Betaniaförsamlingen har sedan hösten 2019.

Förenade krafter och kunskaper har öppnat nya möjligheter. Att kristid kan leda till utveckling har också märkts då Planteringens park under pandemin blivit en viktig mötesplats för spontana gemenskapssamlingar för både trogna kyrkobesökare och andra skarabor. 

Under hela Planteringens historia har, tillsammans med caféet, ett varierat och rikligt utbud av lovsång, musik och bön varit grunden för verksamheten. Viljan har varit och är att människor, oavsett kyrkvana, ska komma och ta del av både gemenskap och budskap. I samarbete med Domkyrkoförsamlingen har de senaste fyra åren arrangerats Pilgrimsvandringar i terrängen runt Planteringen. Längtan är att efter pandemin kunna utveckla allt detta!