Sommarauktioner och second handbutik

Sommargården Plantering - en naturnära oas i Skara

Skylt från butiken Kyrkornas Hjälpande Hand. 

Under åren har på Sommargården Planteringen genomförts mer än 30 auktioner, den första skedde år 1972.  I samband med att det nya missionshuset på Rådhusgatan 10 i centrala Skara uppfördes blev det aktuellt att avyttra både möbler och inventarier som inte längre skulle användas. Bernt Phersson var initiativtagare, startade traditionen med sommarauktionerna. Medlemmar, dödsbon m fl. har skänkt lösöre och auktionerna har blivit återkommande aktivitet som lockat många besökare. 

Equmeniakyrkan är en av de kyrkor i Skara som driver Kyrkornas secondhand affär "Kyrkans hjälpande hand" vid Hötorget. På senare år har därför Kyrkornas Second Hand affär prioriterats när gåvor kommit in.

Om respektive dödsbo/givare av lösöre tydligt har uttalat att värdet av auktionsgodset skall tillfalla Equmeniakyrkan har detta skett genom att ordna egen auktion på Planteringen.