Inspiratören pastor Arthur Eriksson

Sommargården Plantering - en naturnära oas i Skara

Konfirmander med Artur Eriksson 1961. Artur var pastor i Skara Missionsförsamling 1958 – 1962 och betydde mycket även för Planteringen.

Sommargården Plantering - en naturnära oas i Skara

Den nya utbyggnaden invigdes 1962

Till Skara Missionsförsamling kom pastor Arthur Eriksson i april 1958. Arthur Eriksson, född 1918, var en svensk sångarpastor och evangelist i dåvarande Svenska Missionsförbundet. Han var en fantastisk sångare och pianist och förutom andliga sånger sjöng han Dan Anderssons visor. Detta gjorde honom till en av de mest populära artisterna inom kristen sång. 

Under sina år som pastor i Skara var Arthur en stor inspiratör och organisatör i församlingen och verksamheten blomstrade såväl i kyrkan som på ungdomsgården. Detta gjorde att en tillbyggnad av sommarcaféet behövdes och år 1962 kunde Missionsförsamlingen inviga nuvarande kyrksalen på Planteringen med värdefulla källarutrymmen.

Programverksamheten fick helt andra förutsättningar och genom Artur Eriksson engagerades talare som t. ex. John Hedlund och CG Hjelm. Korstågskören och andra kända sångarkrafter gästade även de Skara. Arthur Eriksson slutade sin tjänst i Skara i början av 1962 och fortsatte som heltidsengagerad organisatör, sång- och mötesledare i John Hedlunds ”Korståg”- möten med storpublik i stora tält- och större kyrkor. Formellt blev han anställd som evangelist i Missionskyrkan, som 2011 tillsammans med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige bildade det nya samfundet Equmeniakyrkan.