Ideell arbetskraft och personal både inne och ute

Sommargården Plantering - en naturnära oas i Skara

Sommargårdsvärdarna 2007 Linnea Ahlman och Sara Fransson/ Bergsten samt parkvärden Kerstin Larsson Högermark (i mitten) får representera de många ungdomar som på ett utmärkt sätt har skött om  caféet och sett till att Parken hållits i bästa trim.

Sommargården Plantering - en naturnära oas i Skara

Frivilligarbetare har fikapaus.  Björn Larsson  (stående) koordinerar det praktiska arbetet. Bengt -Ove Jilderbo och Hans-Erik Karlsson (sittande) -tidigare sammankallande i Planteringsgruppen. Dessutom Kennet Albertsson som i mer än 20 år klippt gräsytorna på Planteringen

En husmor/värd tillsammans med frivilligpersonal har svarat för caféverksamheten. I början tog man upp beställningar vid borden och serverade gästerna i folkdräktsliknande klädsel. För att underlätta och förarbeta inför besökarna laddades brickor med koppar/glas tallrikar för 2-3-4 besökare. Bordsserveringen kom senare att upphöra och det blev barservering, besökarna fick då plocka till sig av brödet och dryck själv och betalade i kassan. Detta innebar naturligtvis att man sparade på tid och personal.

Ett litet bageri inrättades 1962, men en hel del bröd bakades i hemmen. Att hålla igång serveringen och hela sommargården 7 dagar i veckan krävde sitt. På eftermiddagarna och lediga dagar var det många ungdomar som hjälpte till. De ideella krafterna var avgörande för att hålla igång serveringen. Det var inte ovanligt att medlemmar planerade in del av sin semester för att arbeta ideellt på serveringen.

Trädgården med dammen, kringliggande stora grönområden och rabatter har skötts ideellt. De stora grönytorna kräver många arbetstimmar när växtligheten är som störst. Under senare år har säsongsanställd personal och praktikanter gjort insatser på gården. 

Många medlemmar har arbetat ideellt för att driva gården. Under 1990-talet hade församlingen svårigheter engagera frivillig arbetskraft i tillräcklig utsträckning. Antalet besökare minskade och från att ha öppet alla dagar i veckan ändrades till helgöppet.
När sommargården då stod obemannad under veckorna ökande skadegörelsen på både fastigheten och dess kringområden.

År 1999 då man gjorde en nystart av verksamheten. En sommargårdsvärd anställdes och genom samarbete med arbetsmarknadens myndigheter kunde en parkvärd engageras. Öppettiderna ändrades till onsdag - söndag kl. 14-21. Den nya minigolfbanan blev ett dragplåster och det blev lättare att engagera frivilligarbetare. Arbetsrutiner förnyades och antalet besökare ökade åter.