Söndagsskola och scouter

Sommargården Plantering - en naturnära oas i Skara

Ungdomsmöte med scouter år 1959, foto från Equmeniaförsamlingen

Sommargården Plantering - en naturnära oas i Skara

Scouter som lagar mat utomhus, en viktig del i lärandet

Sommargården Plantering - en naturnära oas i Skara

2012 får scouterna besök av Myriam och Anita Mbama från Kongo Brazzaville samt pastor Annica Lindahl. Myriam och Anita har också varit scouter och hälsar glatt dåvarande kårchefen heter Svante Fransson.

Scoutverksamhet och söndagsskola har varit omfattande i Skara Missionsförsamling. Det var inte ovanligt att 200-300 söndagsskolebarn kunde ses marschera upp till Planteringen. Uppe på ungdomsgården fanns härlig natur för olika aktiviteter.  

Under höst och vår sker träffarna på Sommargården Planteringen och under den mörka årstiden sker samlingen i Missionskyrkans ungdomsvåning. Scouterna är från 8 år och uppåt. Scouterna är i dag Equmeniakyrkans viktigaste ungdomsverksamhet och under våren och långt in på hösten har scouterna sina möten uppe på Planteringen.

För fester och större samlingar byggdes en scen i anslutning till verandan på södersidan. Efter tillbyggnaden 1962 kunde en permanent utescen användas.

Scouterna träffas på onsdagar kl.18-19.30. Då lär sig scouterna bland annat att hantera yxa och kniv, göra surrningar och annat som är bra att känna till och hantera när man är ute i skog och mark. Att laga mat över öppen eld eller använda ett stormkök är också en viktig del i lärandet.

Internationellt samarbete inom scouting är inte ovanligt. På bilden till vänster som är från år 2012 fick scouterna besök av Myriam och Anita Mbama från Kongo Brazzaville, pastor Annica Lindahl medverkade också i mötet. Myriam och Anita har också varit scouter och hälsade glatt på dåvarande kårchefen Svante Fransson.

Söndagsskolan i kyrkan framme i staden är igång om än i mindre omfattning än tidigare. Söndagsskolan erbjuds oftast i samband med söndagens gudstjänst. Det är en öppen gemenskap som vill lägga en grund för goda relationer mellan barn och ledare, där man samlas kring Bibelns berättelser, sjunger sånger och gör olika aktiviteter tillsammans.

Söndagsskolan som form började redan i England i slutet av 1700-talet, då man ville förhindra kriminalitet bland barn i slummen. Sedan kom söndagsskolor till Sverige runt 1850-talet för att som kyrka nå ut med evangeliet bland barn. Då samlades man i olika möteslokaler på olika tider under veckan. Det var först under modern tid som söndagsskolan kom att ligga parallellt med gudstjänsten.