Nattvakt Johannes Anderssons och hustru Kerstin Jonasdotters hus

Storgatan Lilla Edet

Huset äges av Lilla Edets kommun men vårdas av Lilla Edets Hembygdsförening. Huset antas ha byggts någon gång i början av 1830-talet. Den förste kände ägaren var en nattvakt Johannes Andersson och hustru Kerstin Jonasdotter De hade sex barn men hustrun och alla barnen avled under loppet av två år, de flesta i kolera. Den som köpte huset efter Johannes Andersson var smeden Johan Hallbergs far, Andreas Andersson Hallberg, han var gift med Olena Halbordsdotter och de hade två söner. År 1858 sålde Andreas Hallberg huset till Anders Olofsson och hans hustru Inga-Lena Andreasdotter. De hade fyra barn och snickare Axel Ahlgren i Snickarliden var ett av dessa barn. i slutet av 1800-talet till ett tiotal år inpå 1900-talet hyrde de ut det lilla gavelrummet till Fredrika Johansdotter, Lill-Rika kallad. Hon var kommen inifrån Gravlången och startade här i den lilla kammaren en affär, Lill-Rikas bod. Omkring 1907 flyttade hon till Göteborg och den gamla änkan Inga-Lena flyttade upp i andra våningen och bodde här till sin död 1912. Efter henne köptes huset av skomakare Svante Edvin Lindkvist och han inredde en skomakarverkstad på källarvinden och bodde med sin familj i själva huset. Efter Lindkvist död 1924 bodde ankan Alida Lindkvist Eriksson kvar med barnen i huset till dess att hon sökte sig till ålderdomshemmet, och huset köptes av Lilla Edets kommun för rivning, men Älvsborgs läns museiförening ansåg det vara värt att bevaras som minne, varför kommunen överlämnade det till Lilla Edets hembygdsförening som inrett det tidsenligt som museum. Även den lilla affären har rekonstruerats.