Lära sig språket

Julafton 1957.

Lära sig svenska?

Den finska arbetskraftsinvandringen blev så stor att finska ofta var vanligare än svenska på fabriksgolven i Borås. Många av de finska arbetarna tyckte inte att det fanns någon anledning att lära sig svenska. De flesta var inställda på att ganska snart flytta hem igen. Dessutom var majoriteten av vänner och arbetskamrater från Finland. Med långa arbetsdagar fanns det dåligt med tid att lära sig svenska på fritiden och det var inget som arbetsgivarna hjälpte till med heller. Finskan blev så vanlig på fabriksgolven att många av dem som invandrat från andra länder faktiskt lärde sig finska före svenska, eftersom det var det språket som talades mest.

Finskan är fortfarande ett viktigt språk i Borås. En stor del av befolkningen har finsk bakgrund. Borås Stad är finskt förvaltningsområde och det finska språket och kulturen har en särställning i staden. Hyvä!