Invigning av Teaterhuset

Teaterhuset som gick upp i rök

Skara Teaterhus invigdes den 8 november 1905 med en festföreställning av av Madame Sans-Gene med det välrenommerade Rönnbladska sällskapet. Föreställningen gick för utsålda hus och succén var så stor att man stannade i Skara i tre dagar och gav fyra olika pjäser. Skara var vid denna tid en mycket etablerad och bra teaterstad och de flesta kringresande teatersällskap gästade staden.

Programmet upptog "Madame San-Gêne" eller "Napoleon och tvätterskan", Sardous paradstycke, som än i dag spelas med stor framgång. I titelrollen visade sig fru Ingeborg Rönnblad.

I programbladet för denna första föreställning stod det att den inleddes med prolog med titeln "Tal av den dramatiska konstens genius" som lästes av fröken Eva Sjöström.

I den långa och högtravande inledningstexten stod det bl.a. "Snart scenen öppnar sig, och allt som rörs mellan avgrunds djup och himmelns höjd i brokig växling ter sig för din syn". 

Ingeborg Rönnblad får i Fromells teaterhistoria ett vackert eftermäle som "en av våra vackraste och mest talangfulla aktriser med en repertoar på bortåt 300 roller". Högst nådde hon som madame Sans-Gêne. Hon dog 1915 endast 42 år gammal, varefter det Rönnbladska sällskapet aldrig mer blev vad det varit.