Skara Teaterförening

Teaterhuset som gick upp i rök

År 1933 blev ett minnesrikt år i Skaras teaterhistoria. Då bildades Skara Teaterförening. Föreningen hade visserligen några magra år i början, men med hjälp av Erik Järnåker och Hugo Swensson lyckades man blåsa liv i teaterverksamheten.

Så kom Riksteaterns föreställning till Skara och det brukade bli 6-8 föreställningar per säsong. Den tidens mest framstående artister som Inga Tidblad, Naima Wifstrand, Viktor Sjöström, Anders de Wahl, Stig Järrel och många flera framträdde i verk av Shakespeare, Ibsen, Vilhelm Moberg m.fl. Såväl Ernst Rolf som Karl Gerhard har gästat Skara med egna turnéer. Dessa föreställningar lockade naturligtvis en stor publik och var inte ovanligt att man började köa vid 4-tiden på morgonen för att säkert få sin biljett.

Under åren 1933-1979 visades inte mindre än 252 föreställningar, skolscenens föreställningar var  då inte inräknade. I denna siffra ingick också många operetter och några uppläsningar. Förutom Riksteatern förekommer gästspel från Dramaten, Helsingborgs stadsteater, Lyriska teatern m.fl. Publiken var trogen Skara Teaterförening i genomsnitt var besöksantalet ca 400 personer.  

Teaterhuset som gick upp i rök

Teaterhuset var navet för många evenemang och föreningar och efter branden 1981 blev behovet av nya lokaler skriande. Skaraborna hade inte möjlighet at se teater i någon större omfattning, förutom Skolscenens offentliga förställningar höst och vår.

Kulturnämnden ordnade teaterresor till Skövde och Göteborg under mellantiden. För att delegera ansvaret från kulturnämnden blåstes nytt liv i Teaterföreningen 1983, vars uppgift skulle bli att välja pjäser, boka föreställningar och ta ekonomiskt ansvar som ideella förening.

Teaterföreningen i Skara är en del av Riksteatern. Föreningen arrangerar teater, musik, sång, dans med mera. Föreningen samverkar med andra organisationer som bygdegårdsföreningar och studieförbudet och stöttar på olika sätt Skara Skolscen