Fem generationer stenhuggare

Thorsbergs Stenhuggeri

Från vänster: Stig Thor, Gustav Thor, Sören Thor, Henrik Thor,
Göran Thor, Maria Thor samt hunden Albin . Källa: Tidningen Äntligen sept 2019 artikel text: Jenny Sundmark och foto Jenny Sundmark coh Martin Frick

På företaget jobbar femte generationen Thor,  det är kusiner, farbröder, ingifta och syskon,  alla jobbar de tillsammans i vått och torrt. 

Gustav Thor är den senast anställde, han är uppvuxen bland stenblock och slipmaskiner, men han bestämde tidigt att välja en annan yrkesbana. Han utbildade sig inom ekonomi och har erfarenheter som planerare samt buinesscontroller.  Gustav kom senare att flytta till Stockholm där han fortfarande bor med sin familj. Han jobbar på distans och finns fysiskt på plats i Österplana några dagar i veckan. En ny kontorsplats öppnades i Stockholm hösten 2019, där finns Gustav och möter kunder. Kunderna kan boka möte för att se stenprover och få rådgivning. I stenhuggeriet arbetar Gustav med övergripande ansvar för försäljning, både på distans och på plats i Skaraborgs några dagar i veckan. 

Gustavs syster Maria och sambo hanterar förädlingen, medan kusinen Henrik ansvarar för brytningen. Alla hjälps åt för ett gemensamt mål och tillsammans försöker man hitta lösningar på ev. problem som uppstår.

I företaget jobbar ännu den äldre generationen och de är ovärderliga med all sin kompetens och erfarenheten från branschen. Generationsväxlingar tar tid, respekt för varandra och den erfarenheter som man bär med sig är viktigt för att det ska fungera. Att vara lyhörda för både nya idéer och visioner som de yngre tillför och de äldres erfarenheter är självklart för att verksamheten ska gå framåt.