Utveckling av typografyrket och ny teknik

Typograf

Utvecklingen gick framåt och handsättning kom att ersättas av sättmaskiner för text och rubriker, särskilda rubriksättningsmaskiner, klichéer med helgjutna bilder, dessa gjordes i Göteborg till slutet av 1950-talet. Den vanliga tidningstexten som hade satts på sättmaskinerna sattes nu in i färdiga ramar som hade storlek som tidningssidor, där placerades text och bilder som man ville att tidningssidan skulle se ut.

Offsettryckningen kom på 1970-talet till tidningen och detta innebar en stor modernisering, nu kunde det även tryckas i färg 4- färgstryck. Denna process innebar att den färgburna informationen är överförd från en tryckplåt till pappret via en gummiduksbeklädd cylinder. Det fanns stora fördelar med offsettrycket.
• bättre kvalitet och renare
• snabbare, enklare och billigare
• längre livslängd på tryckplåten

Till höger i menyn finns en film från 1980-talet, som beskriver en dag på Skaraborgs Läns tidning.