Väderobservatörer

Spjällåda på Storegården i Västerplana

Livet som väderobservatör blev uppdelat i portioner. Måltider, sagoläsning, TV och film och inte minst sömnen fick avbrytas. Nedan beskrivs hur en dag kunde se ut med de olika observationerna fram till rapporteringen: När det var dags för observationen, eller "obsen" som man sa skedde följande:

  • Först gick man fram till termometerburen, som spjällådan hette och läste av termometern och hygrometern (luftfuktigheten).
  • Kl. 07:00 och 19:00 lästes även minimi- och maximitermometrarna av.
  • I väderlekskannan med sin trattformade skydd mättes den nederbörd som eventuellt kommit.
  • Sedan bedömdes sikten, beroende på var väderstationen var ställd. Det var viktigt att lägga märket till eventuella väderfenomen, t.ex. typer av snöfall, dis, dimma och underkyld nederbörd.
  • Sedan kom molntäcket, först skulle man räkna ut hur många åttondelar av himlen som var täckt av moln. Det svåra var att ange rätt molntyp, det finns tjugosju olika sorter att välja mellan. En uppgift som kändes svår för den oerfarne observatöreren, men när man delat upp dem i tre olika molnlager, låga, medelhöga och höga med bara nio i varje skikt klarnade ofta uppgiften. Att lära sig de olika molnen är inget som sker över en dag, det är kunskap som man får genom erfarenhet. 
  • När alla uppgifter hämtats in var det att dags att ta fram telegramblanketten. Men innan dess skulle vissa mindre uppgifter göras, som t.ex.  uträkning av daggpunkten, vindriktning och hastighet som lästes av från en registrering från en anemometer. De flesta observatörer måste bedöma vinden med hjälp av en enkel vindfana på ett hustak eller trädens rörelser.

Alla uppgifter förvandlades till kodsiffror, d.v.s. temperatur, daggpunkt, molnhöjd, skikt, molnmängd, vindriktning och hastigheter, lufttryck, samt tryckets förlopp, typ av låga medelhöga och höga moln samt väderfenomen.  När telefonen ringde från insamlingscentralen rapporterades "obsen" in och livet gick vidare i alla fall i 3 - 4 timmar till nästa observation och så vidare. 

Judit Martin skrev en bok om livet som väderobservatör vill du läsa mer om människorna hon mötte under sin resa genom Sverige är hon besökte sina kollegor klickar du på länken till höger.