Vagnmakare i Skara

Vagnmakare - ett yrke som fick hjulen att snurra

Johan Svensson var vagnmakare och tog 1906 lån för att köpa kvarnen Svanvik utanför Skara. Kvarnen skulle användas till en modern hjulfabrik. En verkstad byggdes upp söder om dammen, maskiner skaffades och en vattenturbin inmonterades. Till kvarnen fanns en mindre gård med odlingsbar mark och djur. 

Svenssons Träförädlingar utvidgades år 1909, och Johan hade vid denna tid 6 gesäller och en dräng. Då inträffade något oväntat,  plötsligt hade ån Flian där kvarnen låg sinat och hjulen i kvarnen stod stilla. Detta berodde på sjösänkningen av Hornborgasjön. De yngre gesällerna fick sluta sin anställning och de äldre fick stanna kvar på gården och jobbade även med förbättringsarbeten i kvarnen. I september kom vattnet tillbaka, konkurrensen ökade och efter detta kom några år med svår torka. Johan drabbades av nervfeber i 7 veckor och verksamheten låg nere, detta var år 1913. 

Johan var skuldsatt och maskinerna skulle betalas, det blev auktion. Ernst Dahlberg på Skara Tidning ropade in alla maskiner och en växel skrevs på beloppet. Ernst och Johan kom att bli goda vänner och tolv år senare löste Johan in det sista kvarstående beloppet. 

I verkstaden blev Johan och hans båda söner, Sven 12 och Erik 10 år, de fick hjälpa till efter skolan. Efter bakslaget repades sig aldrig Johan, familjen krävdes även på pengar för bostaden på Svanvik. Ffamiljen fick lämna stället och flytten gick till Skara år 1917. 

Johan fick arbete och startade en mindre verkstad på Fisketorpet, inne på gården. Än fanns det behov av vagnar och hjul på landet. Familjen tog sig framåt och klarade försörjningen. Efter några år  kom fastighetsägaren och berättade att fastigheten skulle säljas till plåtslagare Grönlund. Johan protesterade men det hjälpte inte. Det blev flytt av verkstaden till ett skjul vid Skara källa på andra våning. Lokalerna var bristfälliga men verksamheten fortsatte till 1923 då en ny verkstadsbyggnad uppfördes på Vallgatan 38 i Skara. Johan och sönerna Erik och Sven arbetade tillsammans. Erik gjorde militärtjänstgöring 1925, efter denna var efterfrågan på vagnar och hjul inte aktuellt. 

Erik Järnåker (Svensson), son till vagnmakare Johan Svensson, blev industriman och nådde stora framgångar genom hårt arbete och  han levde mellan 1904-1992. Vill du läsa mer om Erik Järnåkers liv och karriär klicka du på länken till höger.

Vagnmakare - ett yrke som fick hjulen att snurra

CG Engdahl och Valle Engdahl var vagnsmakare på Slussegatan 4 i Skara. Huset var litet men pga att tidigare ägare var snickare/bildhuggare Stenström var det mycket utsmyckat både exteriören och även den tidigare möbelverkstaden var mycket utsmyckad.

Bostadshuset hade tidigare funnits på e äldre gård söder om Slussegatan och kom senare att flyttats till Slussegatan 4. 
Vagnsmakare Engdahl var filosof och politiskt intresserad och var ivrig samlare av antikiviteter. En präktig man av den gamla stammen.

Bredvid vagnsmakare Engdahls verkstad fanns även Haglunds smedja, det var vanligt att både vagnmakare och smedjor fanns bredvid varandra då båda hantverken var beroende av varandra i produktionen. Johan August Haglund var född 1854 i Saleby och dog 1919 i Skara.