Veterinärinrättningen räddad

Den första skolan för djurläkare - Veterinärinrättningen i Skara

I en regeringsproposion år 1970 föreslogs en koncentration av de tre högskolorna inom jordbruk; Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan och Veterinärhögskolan till antingen Stockholm eller Uppsala. Om Uppsala valdes skulle Skaras avdelning läggas ner, eftersom Uppsala bedömdes ha tillräckligt antal djurbesätntingar inom sitt område.

Fritijof Löfstedt slog larm hos landshövdingen, denne kontaktade jordbruksministern Ingemund Bengtsson. Han beslöt att hålla en hearing i Jordbruksutskottet angående tillgången på djur för veterinärstudenternas behov i Stockholm, Uppsala och Skara. Eftersom antalet djur var lågt i storstadsregionerna och de specialiserade försöksbesättningarna inte gav tillräcklig kunskap om lantbrukarens verklighet, tillsattes en utredning år 1973. Det föreslog att i Skara skulle det inrättats en "Fältstation för SLU". Detta riksdagsbeslut innebar en viss veterinärutbildning till Försöksgården och Skaraavdelningen för Husdjurshygien, samtidigt som verksamheten permanentades. Hovslagarskolan skulle nu föras till Skara. Namnet blev Veterinärinrättningen i Skara. 

År 1972 beslöts det också att en termin av veterinärutbildningen skulle läggas i Skara för att studenterna skulle kunna utnyttja den vetenskapliga kompetensen på orten och allt det som närheten till lantbruksnäringen kunde tillhandahålla. 

Att det fanns ett stort antal djur i området var ett gott argument för Skara. Desstom kom utbildningen av hovvård- och klövvårdlära till Skara liksom hovslagarskolan. Av den terminen återstod det på 2000-talet endast en vecka för veterinärstudenterna med föreläsningar och exkursioner som en del i kursen i etologi och husdjurshygien. Några studenter valde dock att lägga sitt examensarbete i Skara.