Ett stopp vid tavlan av Hjalmar Branting

Wendelsberg Tavla av Hjalmar Branting

När vi kommer upp för trappan hänger ett stort porträtt av Hjalmar Branting. Målningen har utförts av konstnären Lasse Johansson på beställning av donatorn, kommunpolitikern Abel Carlsson i Stockholm. Abel Carlsson ville att de unga som passerade Wendelsberg skulle lära sig om liberalismens, bonde demokratins och arbetarrörelsens förgrunds män. Tavlan av Branting var alltså tänkt att lära framtida deltagare vem arbetarrörelsens förste statsminister var.  Hjalmar Branting föddes 1860 och 1920 blev Branting landets första socialdemokratiska statsminister Han var statsminister med vissa avbrott fram till sin död 1925.

Text av: 

Abukar Mohamedbek