Peter Wieselgren och kampen mot hembränningen

Peter Wieselgren

När vi fortsätter upp för trappan mot första våningen så kommer vi till en stor gipsbyst utav Peter Wieselgren. 

Livet var hårt ut i hembrännings Sverige under 1800-talet men spriten lindrade fattigdom och sjukdom. Folket söp ihjäl sig och om inte säden räckte till behovet så svalt dom.

En som uppmärksammade detta problem var domprosten i Göteborg, Peter Wieselgren. Han tillträdde som domprost 1850 och några år senare lyckades med den stora bedriften att ändra lagen om husbehovsbränning så att det blev olönsamt att bränna hemma, en förändring som praktiskt taget nyktrade till hela sverige.

Wieselgren var känd för en oböjlig vilja inom sitt arbete och som en idéalist. Han kom att påverka mycket på marknivå och genomförde stora förändringar inom det distrikt han verkade.

Wieselgren studerade även flitigt och blev docent i litteraturhistoria vid Lunds univesitet 1828.  Han skrev många böcker inom allmänbildande samhällsinriktade frågor men också inom akademin. Verk som “De la Gardeiska arkivet” och “Hvilken är sveriges religion?” är kända.

Text av:

Adrian Höijer