Användarprofil saknas

Berättelser skapade av

http://mm.dimu.org/image/012wWWWqraTi

Tjuvkoppling av ekosystemen - Energiproduktionen under industrialismen

Ökad energianvändning är nog det som mest kännetecknar industrialismen. Aldrig förr i historien har vi lyckats nyttja så stora energimängder som när energin i vattendrag, vind och ånga, och senare kol, olja och kärnkraft blev tillgängliga i stor skala. Energin har använts i industrin men framför allt förändrat hela vårt samhälle och vårt sätt att tänka.

Ämnesord:

IMG_4744.JPG

Lindholmen förr och nu

En berättelse om Lindholmen nu och då producerad under prao årskurs 8. Maj 2016