Prisma Västra Götaland

Tema:

Demokratins genombrott i Sverige

Allmän och lika rösträtt gällde för första gången i valen 1921. Sverige var sist i Norden. Vägen hade varit lång och krokig och det var bl.a. den samhällsutveckling som industrialiseringen fört med sig som låg bakom den politiska kampen. Den 24 maj 1919 togs besluten i Riksdagen. Tidigare hade rösträtten begränsats till män över en viss ålder och med en god ekonomi. Även om villkoren förändrats efterhand var besluten en av de största milstolparna i demokratins utveckling i vårt land.
invigningen.jpg

När olika rösträtt blev lika

Charlotta, Beda, Elida, Maria, Serafia, Margit, Olivia, Maja-Stina och Ottilia – de är alla kvinnor i Krokstrand som för första gången gick och röstade i ett riksdagsval. I år firar vi hundraårsminnet av att dessa damer klev över tröskeln i Krokstrands Folkets hus, uppklädda för det högtidliga ögonblicket, och lämnade sina röster. Jag kan tro att många till och med neg när rösten lämnades över. Vi kan bara föreställa oss hur det kändes att stå där och vänta medan valförrättaren bläddrade fram namnet i röstlängden och skrev ett rött R i kolumnen för ”har utövat rösträtt”.

Ämnesord:

Gunnar-Wetterberg13 Fotograf Christine Olsson.jpg

Demokrati 100 år i Sverige - Föreläsning med Gunnar Wetterberg

I år firar vi demokratins genombrott i Sverige. Det är 100 år sedan de första valen hölls med allmän och lika rösträtt. Detta uppmärksammas i en serie aktiviteter inom ramarna för PrismaVG. Först ut är en föreläsning av Gunnar Wetterberg, historiker, diplomat, författare och medlem i panelen i SVT:s Fråga Lund.

Ämnesord:

Karin.jpg

Vår röst - En film om Krokstrands kvinnor

Föredrag av Karin Askberger.Film och klippning: Astrid Askberger

Ämnesord:

Rösträtt2Gbguntitled.png

På resa för rösträtten

Frigga Carlberg och Eva Rohde var två av förgrundsfigurerna i kampen för kvinnlig rösträtt i Göteborg och Västsverige vid förra sekelskiftet. På 1890-talet växte kravet på allmän och lika rösträtt till en massrörelse med manifestationer, agitationsmöten och rösträttsföreningar. I Göteborg startades året 1902 två föreningar som blev viktiga i denna rörelse; Föreningen för kvinnans politiska rösträtt och Socialdemokratiska kvinnoklubben. Frigga Carlberg och Eva Rohde var några av de som reste runt och agiterade för kvinnors rätt - och 1919 kröntes den långa kampen för demokrati med framgång. Införandet av allmän och lika rösträtt till den svenska riksdagen var ett efterlängtat beslut!  

Ämnesord: