Prisma Västra Götaland

Alla berättelser (3 st)

ForsviksBruk.jpg

För rösträtten - Socialdemokratiska Kvinnoklubbar i Forsvik och Göteborg

Vid sekelskiftet 1900 växte en stark rösträttsrörelsen fram i Sverige med kamp för kvinnors rättigheter att få rösta i allmänna val och att kunna vara valbara till politiska församlingar. Engagemanget i rösträttsrörelsen var också ett arbete att över lag förbättra levnadsvillkoren för kvinnor och barn. 1902 bildades en av de första socialdemokratiska kvinnoklubbarna i Sverige, Göteborgs socialdemokratiska kvinnoklubb. Denna blev mycket viktig i kampen för införande av rösträtt till kvinnor. Flera kvinnoklubbar startades med åren runt om i Västsverige och 1944 bildades den livaktiga socialdemokratiska kvinnoklubben i Forsvik.

Ämnesord:

Augusta Bäckman.jpg

Augusta Bäckman ville hellre dö än föda barn som ogift

Att bli med barn före äktenskapet var en skam av gigantiska mått i 1860-talets Forsvik. 27-åriga Augusta Bäckman gick till och med så långt att hon gjorde sitt bästa för att dö i kolera för att dölja att hon var gravid. Samtidigt som hon försökte offra sig själv räddade hon många liv.

Ämnesord:

1909 oi.jpg

Forsvik

I september 1974 var Martin Nauclér klar med utbildningen till fotograf. Efter Strömsholms fotoskola gjorde han lumpen i Kristianstad på militära fotoskolan och var redo att ta sig an de dokumentära utmaningarna. När Staffan Lind, medlem av konstnärskollektivet Pinglagruppen, föreslog att Martin skulle följa med och dokumentera det anrika gjuteriet i Forsvik, tyckte han att det var en utmärkt idé. Resultatet blev en dokumentation under en dag - den 25 september 1975 - av arbetet på ett gjuteri som, fastän ingen visste om det då, skulle läggas ner redan året därpå. 30 år senare blev hans foton en bok och nu är de utgångspunkt för en berättele om arbetsliv och människor vid ett bruk i Sverige.

Ämnesord: