Aulan utan skola
aarhus1.jpgRestad gårdHuvudnässkolans aulaJärnvägsbron i Vänersborg fotograferad 2009 vid Västarvets inventering.Vänersborg.png

Vänersborgs brödrost

Brödrosten i Vänersborg

Huvudnässkolan byggdes år 1963, på samma plats där det tidigare legat ett läroverk. Skolan och aulan byggdes ganska tidstypiskt. Skolan fick ett avskalat utseende med välkomnande interiör vilket gjorde att aulans karaktäristiska utseende med sitt välvda skal av kopparplåt framhävdes ännu mer. Numera står dock aulan utan sin skola vid sin sida. Skolans lokaler underhölls inte på det sätt som krävdes och det beslutades därför att skolan skulle rivas. Påbörjandet av rivningen drog ut på tiden då många Vänersborgsbor protesterade. Många hade hellre sett att skolan renoverades grundligt istället för att riva den och bygga nytt.

Brödrosten i Vänersborg

Att man skulle behålla aulan var dock inget snack om. Aulan har vid flera tillfällen nämnts i böcker som en unik byggnad med karaktär som är värd att skydda. Under Arkitekturåret 2001 nominerades Huvudnässkolans aula till en av de byggnader mest värd att bevara. Mitt emot Brödrosten ligger också Vänersborgs museum med många olika utställningar och aktiviteter. 

Aulan och Vänersborgs museum ligger placerade i den östra delen av kulturaxeln som området kallas, mellan Drottninggatan och Kungsgatan. Längst i väster ligger Residenset och Fisketorget, och däremellan ligger bland annat kyrkan. Denna kulturaxel tillkom efter en stor brand 1834 då endast vissa byggnader, däribland kyrkan och residenset, skonades. Kulturaxeln är en viktig förebild för det sena 1800-talets esplanader med sina stenhusfasader och karaktärsbyggnader. 

Upptäck mer

Järnvägsbron i Vänersborg

Järnvägsbron i Vänersborg

Länkar