Bakgrund

Bakgrund

Bilism betyder bilens roll som transportmedel i vårt samhälle. Bilism berör alltså allt från hur vi förflyttar oss till ekonomi, miljö och andra frågor som påverkar oss och vår omvärld.

Bilen har förändrat hela vårt samhälle och vårt sätt att leva. Det är inget överdrivet påstående. För de flesta är bilen en självklar del av vardagen och det upplevs som svårt att vara utan den. Titta på en animation om bilism och transporter genom att klicka härintill.

Genom bilen har både människor och platser knutits samman på helt nya sätt än som tidigare var möjligt. Den har påverkat hur vi förflyttar oss och var vi arbetar. Den har förändrat vår fritid, med allt från bilsemestrar till camping. Och med alla varor som rullar på vägarna har helt nya förutsättningar för handel och transporter skapats.

Det finns mängder av frågeställningar och infallsvinklar att belysa när det handlar om bilism och vårt förhållande till bilen – som miljö- och klimatproblematiken, genus, identitet, skillnader mellan stad och landsbygd, hela vårt transportsystem och så vidare.

I dessa texter nosar vi på dessa områden. Att ge en heltäckande bild av vårt bilsamhälle, både bakåt och framåt i tiden, är helt omöjligt. Däremot hoppas vi kunna väcka en del tankar och kanske ge en och annan aha-upplevelse hos dig som läsare. 

I början av 1900-talet förflyttade sig en svensk i genomsnitt en kilometer varje dag. Nu på 2000-talet reser vi över fyra mil per dag per person.