Så började det

Så började det

Tänk att det bara är drygt hundra år sedan de första bilarna började rulla på våra vägar. Innan dess var det helt normalt att ta sig fram till fots, med häst och vagn eller för vissa med båt via vattenvägarna. Först knöt järnvägarna ihop landet. Sedan började vårt moderna vägnät växa fram i takt med att lastbilar, bussar och bilar blev allt vanligare. 

 

Bilen slår igenom

I USA och i vissa delar av Europa var man tidigt ute. Här blev bilen snabbt populär redan kring det förra sekelskiftet. När Henry Ford presenterade den första T-Forden 1908 så lades grunden till massbilismens genombrott. Sju år senare hade nämligen hans bil sålts i omkring en halv miljon exemplar. 

I Sverige gick det betydligt trögare. Här sågs bilen länge mest som en lyxig leksak för överklassen. Det var först på 1950-talet som försäljningen av personbilar tog fart bland en större del av den svenska befolkningen, och massproduktionen drog igång. Att det skedde just då har sin förklaring i att andra världskriget hade tagit slut och den svenska ekonomin gick på högvarv. Det gav i sin tur ökade inkomster till arbetare som nu fick råd att konsumera. 

Drivet inom industrin var enormt och produktionen blev allt effektivare och billigare. Utveckling och innovationer låg i tidens anda. Framtidstron var stark och blickarna riktades framför allt mot USA.

 

Från Sågareby till Teknikstad

Saab och Volvo

I Västra Götaland var man redan förberedd, med en flygindustri som lämpligt övergick till eller knoppades av mot biltillverkning. Med Volvo och Saab i spetsen blev Västra Götaland en motor för industriell utveckling. Här har mängder med arbetstillfällen skapats under årens lopp tack vare fordonsindustrin.

För en liten stad som Trollhättan kom i princip alla invånare att på något sätt beröras eller påverkas av Saab och deras underleverantörer. I slutet av 1980-talet, när produktionen var som mest intensiv, hade biltillverkaren omkring 8 500 anställda vilket är mycket för en stad med drygt 50 000 invånare.

När Saab efter många tuffa år gick i konkurs 2011 hade antalet anställda minskat till mindre än hälften jämfört med när man var som flest. Ändå blev det ett hårt slag när alla förlorade sina jobb. Det var inte bara en lokal och nationell tragedi utan även ett sorgligt besked för bilentusiaster världen över.

En majoritet av konkursboet förvärvades av det kinesiska bolaget Nevs som nu satsar på elfordon. Traditionen av att utveckla bilar i Trollhättan lever alltså vidare, men i betydligt mindre omfattning än tidigare. 

Ensam kvar som stor biltillverkare i Sverige står Volvo Cars, som för övrigt också har kinesiska ägare. Företaget är den största privata arbetsgivaren i Västra Götaland med 13 500 anställda i Göteborg och knappt 1 900 anställda i Skövde. Man spelar alltså en mycket viktig roll för hela regionen.

Under alla år har Volvo haft en ledande position bland de bilmärken som svenskar äger och kör. Studerar man siffror över andelen av den totala bilparken i Sverige 2014 så står Volvo för 22% av bilarna. Tvåa är Volkswagen 11% följt av Toyota (7%) och Saab (6%).

 

Allt säkrare bilar och vägar

Själva bilen har förändrats en hel del under årens lopp. Det handlar inte bara om design och utseende. Synen på trafiksäkerhet har också haft stor betydelse för utvecklingen.

Under 1950- och 1960-talen var säkerheten i stort sett en icke-fråga. Vi körde utan säkerhetsbälten och klena konstruktioner i ram och kaross gjorde att även den lättaste krock kunde få förödande konsekvenser för både människor och fordon. 

De värsta åren i svensk bilhistoria var 1965 då 1 313 människor dog i trafiken samt 1966 då antalet omkomna hamnade på samma dystra siffra. Då fanns det cirka 1,5 miljoner bilar i Sverige.

Vid den här tiden var trafikreglerna inte helt anpassade och körkortsutbildningen var inte alls lika omfattande som den är i dag. I takt med att bilarna blev fler, snabbare och antalet olyckor sköt i höjden blev frågan om trafiksäkerhet alltmer prioriterad.

Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige har gett tydliga resultat. Trots allt fler bilar har antalet omkomna i trafiken minskat drastiskt.

Både Saab och Volvo var tidigt ute när det gällde satsningar på bättre konstruktioner för att öka krocksäkerheten. Volvo var bland annat först i världen med att montera trepunktsbälte som standard i sina bilar – det kom i både Volvo PV544 och Volvo Amazon 1959.

Numera tävlar alla seriösa fordonstillverkare om hur bra deras bilar klarar olika krocktest. Det är ett viktigt säljargument, särskilt mot barnfamiljer. 

Förutom bättre bilar har åtgärder som sänkta hastigheter på vissa sträckor, körfält som är åtskilda med mitträcken och fartkameror bidragit till att antalet olyckor minskat stadigt de senaste decennierna.