Prisma Västra Götaland

Ett byggnadskontrakt från Borås berättar

kilsund c 1900, 2.jpg

1898 undertecknade fabrikören Hugo Davidsson ett byggnadskontrakt för uppförande av arbetarbostad vid väveriet Kilsund i Borås. 

Byggnadskontraktet beskriver den planerade arbetarbostaden och ger oss en liten inblick i hur arbetare bodde kring förra sekelskiftet.