Kilsund, Borås

Den 3 september 1898 undertecknade fabrikören Hugo Davidsson ett byggnadskontrakt med byggfirman M Jonsson för uppförande av arbetarbostad vid väveriet Kilsund i Borås. Samma firma hade två år tidigare varit entreprenör för Kilsunds fabriksbyggnad.

Byggnadskontraktet och den tillhörande specifikationen beskriver den planerade arbetarbostaden. Kontraktet är därmed en intressant källa för den som vill veta mer om hur arbetare bodde kring förra sekelskiftet och hur det gick till när de stora företagen lät bygga arbetarbostäder.

Byggnadsarbetet skulle bedrivas med skyndsamhet, som det formulerades i kontraktet. Byggfirman hade hundra dagar på sig att färdigställa huset. Arbetet skulle utföras av ”dugliga och nyktra arbetare.”