Kilsund, Borås

Byggnaden beskrivs som en arbetarbostad i två våningar av trä på gråstensmur, med yttertak av papp. Kilsunds väveri var beläget norr om Borås stadskärna, invid Viskan.

Arbetarbostadens ytterväggar ska byggas med tre tums plank och täckas i luktfri tjärpapp och panel av en tums bräder. Första och andra våningens innerväggar får spräckpanel som putsas med kalkbruk och sedan tapetseras.

Uppvärmning sker med kakelugnar: ”I alla rummen uppsättes runda kakelugnar af sekunda sort”. Undantaget är rummen på vinden där man sätter in kaminer försedda med järnringar.