Kilsund, Borås

Vidare står det i kontraktet: ”I köken anbringas gjutna jernspisar” och ”I tvättstugan uppsättes en gjuten 130 liters brygghuspanna af Näfveqvarns Bruks tillverkning, och i bakstugan en murad bakugn med nödiga tillbehör.”

Om köken står det att man ska uppsätta ”köksbord med hyllor och dörrar samt ett skåp”. I tamburen och garderoberna skall klädhängare sättas upp.

Det är idag inte lätt att veta vilket hus som avsågs i detta kontrakt, eftersom inga ritningar finns bevarade som närmare beskriver byggnaden. Hela stadsdelen är idag industriområde av modernare karaktär.

Kontraktet återfinns i Saxylle-Kilsund AB:s arkiv på Landsarkivet i Göteborg (volym F2:1).