Som framgår av bilderna är den södra delen helt igenväxt av sly av björk och sälg.Vid den mellersta delen av brottet har en damm bildats, där gäss liksom knipa och andra andfåglar syns. I klippbranterna häckar bl. a. kajor.

Den norra delen är relativt orörd, där har olika aktiviteter arrangerats såsom cancergalor
och under konstnatten en utställning av tavlor i storformat. På bilden syns motivet ”kalkarbetare” av Göran Löfving.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Kalkbruk i Gudhemsbygden

2006 startade PR Slamsugning framställning av biologiskt nedbrytbart material, dock ej matavfall till näringsrik jord genom att lägga upp strängar av komposterat material som med en maskin lyfter upp och luftar materialet utan några tillsatser. Försäljning sker till jordbrukare som näring på åkrarna, man kan säga att platsen har samma syfte som för hundra år sedan. Med de senare decenniernas miljödebatt går säkert företaget
en ljus framtid till mötes.

Sammanställningen gjord av Kjell Carlsson v.ordf. Ghbf 2020