Kalkbruk i Gudhemsbygden

Arbetarbostäderna på Rössberga inrymdes i tre fastigheter med åtta lägenheter i varje. Lägenheterna bestod endast av ett rum och kök, och med tanke på alla barn så måste det ha varit ont om utrymme. Tomtens arbetarbostäder var belägna på Högevallsled, där fanns sju hus med fyra familjer i varje, även där bestod varje lägenhet av ett rum och kök.

I lägenheterna fanns el, men under dagtid stängdes den av för att användas av Tomtens kalkbruk. Två tvättstugor samt en brunn att hämta vatten ur fanns att tillgå, ett samlingshus benämnt ”lokalen” användes för olika ändamål. Vidare fanns två affärer varav handlare Fredlund förestod en. Till skolan i Gudhem fick man gå via Åkatorp.

Uppgifterna hämtade ur Greta Andersson-Johanssons skrift Gamla Tomta.