Kalkbruk i Gudhemsbygden

Tomtens IF med lagledare Göte Ung

1920 flyttades en byggnad från Östra Tunhem där den varit logelokal för nykterhetsföreningen Ungdomens väl. På Tomten bildades en byggnadsförening, och kalkarbetarna finansierade sin lokal med andelar på fem eller tio kronor.


De föreningar som fanns var följande (år för bildandet inom parentes)

Sv. Fabriks avd 44 AB Kalk (1916)
Sv. Fabriks avd 146 Tomten (1917)
Arbetarkommun (1925)
SSU (20-30 tal)
Kvinnoklubb (1931)
Verdandi (1915)

I lokalen inrymdes även schack – bordtennis, samt även bibliotek.

Som på många bruksorter var intresset för fotboll stort, och som en följd av detta bildades 1932 Tomtens IF. Den första planen var belägen på skiffertippen där PR.s verksamhet idag är belägen. Senare flyttades planen nära bebyggelsen där hundklubben idag är belägen, för att 1974 flytta till Gudhem.Tomtens if rönte under 1940-50 talet stora framgångar i dåvarande div 4. På bilden syns som lagledare ovan
nämnde Göte Ung.


Uppgifter av
Greta Andersson-Johansson
Göte Ung