Kalkarbetarna berättar

Kalkbrytning på Halle-Hunneberg

Kalkarbetarna, schaktarna, vid Nygård anvisades rasbranten, Floget, mellan berget och slätten för sina hus. Birger Jansson arbetade i schakten på 1930-talet. Birgers farfar Janne Andersson var schaktmästare med 60 - 70 arbetare i schakten, som sträckte sig från Hols gata till Sandgärdet, nära 4 km. Schaktmästaren hade en social ställning som medförde att arbetarna tilltalade honom med ”I”, inte ”du”. Arbetstiden var lång; man började klockan sex på morgonen och slutade halv åtta på kvällen.  Lönen var 1:33 kr per hektoliter och Nygård hade 67 öre för ved till ommen, redskap och kärror. Borrvässningen och krutet betalade de själva. Även barn arbetade i ”kalken”. De ”packade svarthall” - alunskiffern slogs sönder till lagom stora bitar till bränsle i ugnarna. Inga fruntimmer fanns med i kalkarbetet.

Karl Jansson berättar i en tidningsartikel. Jag var sjutton år när jag började arbeta vid schakten, där jag nu arbetet i fyrtiofem år. Min far har även arbetat här före mig och v ar en tid schaktmästare. Sedan har mina söner fortsatt. Nu är vi endast sju som håller på, men för ett tjugotal år sedan var här sysselsatta ett sextiotal man. Då bröts det kalk i stor skala. Inkomsterna var vid den tiden bättre i förhållande till nu. Då tjänade vi betydligt mer än arbetarna vid Vargöns fabriker. Nu är det omvända förhållanden. Men vi bor fritt på gården och får sätta så mycket potatis vi vill och har tillgång till dragare. Godsägare Kock är en rejäl och bra karl.