Sista kalkbränningen

Den dyra kalkbrytningen i alunskiffer, i jämförelse med de stora rena industrikalkbrotten i Skaraborg, gjorde till slut brytningen olönsam. Siste kalkbrännare var Hjalmar Larsson i prästgårdens omm i mitten av mars 1950. Priset var 2:50 kr per hektoliter. Rödfyr köptes för 1 kr och lades på gårdsvägar. Han avslutade sitt yrke efter fyratusen dagsverken i fyrtio ommar. 

Berget gav arbete och värdefulla produkter till jordbruk och industri. De hundratals män, gamlingar och pojkar som skapade produkterna fick för tidens förhållanden en hygglig bärgning, men fick betala med risker för hälsa, liv och lem. För bygden betydde arbetet i schakter och ugnar sysselsättning i den tid då var femte svensk utan försörjningsmöjlighet lämnade landet. För hembygden att hedra, för grottbesökaren att minnas.

 

G.S. jan. 06. rev. mars 10

 

Källor.

Bandinspelnig med Hjalmar Larsson

Erling Svensson, Uppsats i tidskrift, Artiklar i ELA 27/2 och 24/3  1992.

Christian Aasrud, Halle- och Hunneberg, Älvsborgs läns museiförening, 1978

Försök till en kort beskrivning om Skara stift.1812 – 1815. Faksimiltryck 1985.

Flo, Sal och Ås Hembygdsbok.