Den 10 april 1924 beslutar mötet att ställa in leveranserna till Sovjet, till följd av en tvist mellan bolaget och Ryska Järnvägskommissionen (RJK) om de ryska kontrollanternas krav på extraarbeten på redan beställda lok. Styrelsen accepterar inte att bolaget ska står för dessa merkostnader, eftersom kontraktet inte säger något om sådana extraarbeten.

Den 12 augusti samma år har meningsskiljaktigheterna lösts på så sätt att RJK får stå för merkostnaden på 4 miljoner kronor. Den 25 april 1925 godkänner styrelsemötet en uppgörelse om försäljning av Eskilstunaverken till Munktells Verkstads Nya AB.

Som framgått ovan var affärens två huvudrollsinnehavare GW Andersson och Lomonosov. Om hela affärens förutsättning var att Andersson skulle överta Nohab vet vi inte men de facto blir han ensam ägare till nästan samtliga aktier i bolaget åren 1921-1924. Under dessa är innehar han över 90 % av de sammanlagt 6000 aktierna. Efter sovjetaffärens avslutande går han ner till knappt 20%.