[Obetitlad]

Kontrakt mellan Sovjetstaten (Zentrosojuz) och Nohab 15 oktober 1920

 

Den 1 juli 1920 sitter Gunnar W Andersson för första gången som ordförande på mötet i Trollhättan och han får i uppdrag att ordna kontor åt Nohab i Stockholm. Dagen efter övertar han posten som VD och tilldelas en årslön på 60.000 kronor. På mötet i Trollhättan den 14 augusti är den nya styrelsen för första gången samlad och av protokollet framgår att man kontaktat AB Bofors Gullspång och Munktells Mekaniska Verkstad för att fråga om de vill medverka vid lokproduktionen.

Den Ryske representanten Lomonosov besökte vid sidan av fabriken i Trollhättan även de industrier som man nu förde samtal om samarbete med. På sammanträdet den 18 november (nu i Stockholm) går man igenom kontraktet med ryssarna och fastslår följande plan: 130 lok skall vara levererade 1 oktober 1921, 20 ytterligare före 1 januari 1922 och därefter 150 under 1922 och 175 varje år till och med 1926. Gunnar W Andersson har alltså överlåtit kontraktet på Nohab och för det får han i ersättning "...1,5 % av det slutliga nettoförsäljningsvärdet för levererade lokomotiv, eller kronor 4 miljoner".