Arbetskraftsförsörjningen - nytt samhälle växte upp

Flottans Oljeskifferverk i Kinne-Kleva

I förgrunden ses den uppväxande bebyggelsen (Sandtorp)

Flottans Oljeskifferverk i Kinne-Kleva

Ett av de sex barackerna i Sandtorp

Andra världskriget innebar att oljeskifferverket i Kinne-Kleva utvidgades. Som mest var ca 300 personer anställda. Under 1942 producerades 20 ton olja och 2 ton flygbränsle varje dygn. Produktionen räckte dock inte till för militärens behov och därför startades ett statligt bolag år 1940, Svenska Skifferolje AB. Innan starten av bolaget hade en omfattande utredning av Sveriges oljeförsörjning gjorts. 

År 1943 var huvudparten av de anställda bosatta mellan 3 och 36 km fågelvägen från verket, utan andra kommunikationsmöjligheter än cykel.
Från 1941 anlades därför vid Sandtorp, väster om verket, successivt ett bostadsområde med enfamiljshus, radhus och två kaserner. Totalt blev det 54 familjebostäder och 48 ungkarlsrum med 96 liggplatser. Därtill gemensamt sällskapsrum, manskapsbyggnader, sjukrum, tvättstuga, matsal ,marketenteri och affär. 

Husen var tillverkade i färdiga sektioner, typhus vilket gjorde att byggnationen snabbt slutfördes på plats. Samhället kom att kallas Sandtorp, efter den närliggande gården - men fick också ett öknamn i folkmun, Negerbyn. På flera orter i Sverige fanns öknamnet Negerbyn, ofta var det bostadsområden för arbetare som fick detta namn. Huvuddelen av de boende i Sandtorp  var ungkarlar. 

På lördagskvällarna kunde sandtorpsborna ge sig en bit upp i skogen till dansbanan Zickermans grund. Dansbanan var legendarisk och byggd vid en övergiven husgrund och där spelade dåtidens storheter. 

Flottans Oljeskifferverk i Kinne-Kleva

Konsumbutiken 1945 med Gösta Bengtsson och Ann-Marie Bckman (gift Johansson)

6 st baracker som innehöll lägenheter med ett rum och kök, en av dess var markententeri.

16 st småhus av typisk egnahems-karaktär byggdes. Några två- eller trevåningshus som var tjänstemannabostäder.

2 st tvåvåningshus med enkelrum för enpersonshushåll "ungkarlsbostäder", de som bodde där utnyttjade marketenteriet och det fanns en matsplats för 150 skiftgående arbetare.  En konsumaffär fanns även i det ena av dessa hus. 

När oljeskifferverket lades ner 1946 erbjöds personal arbete i Kvarntorp som låg i Närke. Delar av personalen flyttade till det erbjudna arbetet. Kvarntorp var en anläggning som hade en större produktion och kapacitet. Produktionen av skifferolja fortsatte till år 1966 i Kvarntorp.

Byn Sandtorp lever kvar, största delen av byggnationen består av välvårdade permaneta åretruntbostäder och fritidshus. De gamla barackerna som innehöll lägenheter med ett rum och kök står sedan flera år och förfaller och skämmer intrycket av den lilla byn. Under sommaren 2020 utannonserades tomtmark där några av barackerna står, kanske kommer en nybyggnation på sikt.