Dagliga sysslor

I Huldas vardagliga sysslor ingick städning av de rum, som var avsedda för
personalen, bäddning, tvättning av sängkläder m.m. Även frukost serverades personalen. 

Uppvärmning av huset var det mest betungande, speciellt på vintersäsongen. Koksen som hon eldade med fanns i ett uthus och det var många tunga steg fyllda med hinkar och det var inte ovanligt att barnen som bodde i närheten hjälpte till när det behövdes.

Dottern Märta som flyttade tillbaka till Skara hjälpte Hulda med storstädningar och städning vid fraktgodsexpeditionen, detta ingick också i hennes sysslor.