Årets Arbetslivsmusem 2018

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri

Efter nedläggningen 1970 stod det gamla stenhuggeriet och förföll och ingen visste vilket öde det skulle få. Några människor såg värdet i den gamla arbetsplatsen och tog några avgörande steg för att bevara stenhuggeriet.

En stiftelse bildades år 1982, syftet var att  vårda och bevara stenhuggeriet och de yrkeskunskaper som krävs för driften. År 1983 bildades en vänförening för att bedriva kursverksamhet och för att levandegöra stenhuggeriet.

År 1988 firade 100-årsjubilem, då hade det nya arbetslivsmuseet nått målet att kunna visa ett fullt fungerade stenhuggeri av äldre typ. 

Ett stort engagemang som gav resultat, detta visade sig år 2018 då utsågs Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri till "Årets Arbetslivsmuseum". 

Motiveringen till utmärkelsen lyder: ”Genom stenhårt ideellt arbete visas en autentisk och fungerande stenhuggerimiljö där besökaren får kunskap om stenindustrins historia. I föreningens kursverksamhet förmedlas kunskapen med klubba och mejsel i hand. På ett föredömligt sätt engageras och välkomnar museet en mångfald av besökare. Föreningen är dessutom aktiv i samhällsfrågor som berör industrisamhällets kulturarv”.

Bakom utmärkelsen Årets arbetslivsmuseum står Arbetets museum i samverkan med Arbetslivsmuseernas samarbetsråd, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Sveriges Järnvägsmuseum. Priset består av 25 000 kr, en emaljskylt samt äran.