Personal och arbetet på bryggeriet

Skara bryggeri
Skara bryggeri

En av trotjänarna var Jakob Person, som började år 1924 vid 15 års ålder och med en veckolön på 12:50 kr. Hans farbror, Alfred Persson, arbetade i brygghuset och skötte bryggningen och var med från starten 1902 till år 1934, då han efterträddes av Karl Gustav Karlsson.

Jakob arbetade på olika ställen i bryggeriet såsom i mälteriet, jäskällaren, tappningen och även som utkörare med häst. I stallet på bryggeriet stampade 2-3 hästar, bland andra Stella och Tor, som varje dag spändes för och körde ut dricka både på landet och i staden, under senare år endast i staden.

Jakob var kvar tills öltillverkningen lades ned 1946 och kom sedan till Axevalla Bryggeri,  när även detta bryggeri mötte sitt öde år 1965 hamnade han på Lidköpings Bryggeri och hann där uppnå pensionsåldern. Lidköpings bryggeri hade anor från 1855 och upphörde 1973.

Personalstyrkan på Skara Bryggeri varierade mellan 20-25 personer varav 4 kvinnliga arbetare. På kontoret fanns kassören Ludvig Gunnarsson och Sven Gustavsson.
Under år 1909 uppgjordes nya löne- och arbetsavtal för bryggeriarbetare vid Skara Bryggeri. Avlöningen utgick som månadslön som motsvarade en timlön på 25,5 öre. I det nya avtalet, som omfattade tiden 1 april 1909 – 30 sept. 1912, bestämdes avlöningen till 27 öre per tim och den ordinarie arbetstiden minskades från 11 tim till 10 tim per dag.

I avtalet ingick också 3 dagöl/anställd och dessa ställdes ut på morgonen till varje person. Oavsett den anställde drack öl eller inte så ingick detta i löneavtalet. Det hände också att gubbarna stannade kvar efter jobbet och drack öl. 

På 1950-talet fanns 5-6 anställda vid Skara Bryggeri, endast män i produktionen och en städerska. 

Skara bryggeri

I avtalet för  bryggeriarbetarna ingick 3 dagöl/per anställd. Detta innebar att all personal skulle ha tre flaskor öl per dag oavsett man drack eller inte. Alkoholhalten i dagölen var som dagens mellanöl 4,5% och var i början ca 1 litersflaskor, detta kom senare att minska.

I källaren fanns en lokal där arbetarna kunde ta sig en timmes rast varje dag, här intogs matsäcken och kanske någon av dagölen.