Carl Kylbergs konst på väggarna

Skara bryggeri
Skara bryggeri

I undervåningen till tornbyggnaden och i samma våningsplan som kontoret inreddes från bryggeriets start en ölhall. I denna ölhall målade den då okände konstnären Carl Kylberg väggarna fulla med olika ölmotiv, till exempel kullkörda öllass och där man kunde se hur gubbarna drack ur rännstenen. Det var en farbror till Carl Kylberg, som ordnade med hans uppehälle.

Carl Kylberg bodde i ett rum i andra våningen och ska ha fått en ersättning på 50 kr och fritt vivre för sitt måleri. På 1930-talet fick Kylberg sitt genombrott, förutom Sverige såldes hans verk i Europa och USA.

Ölhallen lades så småningom ner. Den låg i utkanten av staden, och det var kanske inte så lämpligt ur varken nykterhets- och lönsamhetssynpunkt. Istället hyrdes lokalen ut till baptistförsamlingen, som naturligtvis inte gillande väggmålningarna. Man kalkade helt enkelt över de kylbergska dekorationsmålningarna.

Församlingen ställde frågan om bryggeriet kunde erbjuda ett större dopkärl, ett jäskarl från källaren erbjöds men det erbjudandet antogs inte.

De överkalkade målningarna föll sedan nästan i glömska men när AB Pripps Bryggerier övertagit anläggningen på 1960-talet, lät man konservator Olle Hellström knacka fram en del av målningarna, som sedan bland annat placerats vid Pripps Bryggerier i Stockholm och Göteborg. Men fortfarande finns många kylbergsmålningar kvar i lokalen, som nu sedan flera år tillbaka används som restaurang.