Om framtiden för Stridsbergs

Idag används byggnaderna som lagerutrymme och verkstäder. I det forna kontoret bedrivs skol- och föreningsverksamheter. Trollhättans stad har ett planarbete på gång för området och målsättningen är att försöka bevara den gamla industrihistoriska miljön. Det gläder de tidigare anställda.
− Roligt om man kunde bevara detta, det tycker vi.

 

Stridsbergs - "historien måste bevaras"
Stridsbergs - "historien måste bevaras"
Stridsbergs - "historien måste bevaras"
Stridsbergs - "historien måste bevaras"

De flesta kvarvarande av Stridberg och Biörcks byggnader anses vara av kulturhistoriskt värde och intresse. De kan utvecklas till lokaler för handel, kontor och service, men hur och i vilken utsträckning kommer att bero på om man kan hitta finansiering för att restaurera och i vissa fall också sanera. Marken runt den forna industrin är förorenad och förmodligen måste delar av den schaktas bort.
− Historien måste bevaras, man vill ju inte att det förfaller, säger John.

− Det är ju stoltheten. Man vill att fler ska få uppleva den här miljön. Bara den sågaxeln som gick genom hela byggnaden med en jättemotor i ena änden och en axel genom hela lokalen. För att stänga av den fick gubben som skötte det slå till den med en träskruv, det fanns ingen av -och på-knapp precis.

– Eller plåtskrapet. Det var en slipsten på en dryg meter i diameter. Där stod en gubbe med förkläde och benskydd i plåt och slipade båtskrapor med hjälp av sin kroppstyngd. Allt hängde på individers enskilda yrkeskunskaper, berättar Pelle.

− Det var Stridsbergs hela filosofi. Skickligt yrkesfolk var grunden i att göra de fina grejer man gjorde. Så förutom kamratskapet handlar det mycket om stoltheten i vad vi gjorde här. Roligt om man kunde bevara detta, det tycker vi.

− Men sedan fanns inte pengar att modernisera. Och sedan kom japaner och finnar och inget fick kosta, säger John.

 – Men det är mycket skit i backen här, slagg och olja. Oljan bara rann ut, den kostade ingenting, berättar Freddie.

– Vi som är födda på 40-talet har ju upplevt en otrolig förändring. Från bondesamhället till datorsamhället. Det är kusligt och det tar bort mycket arbete, konstaterar Pelle. 

– Då byggde alla ihop, idag drar man isär samhället, säger Eunus.