Så var det på NOHAB - Rapport från gubbarna i blåställ
poster_nohab.jpg

Rapport från gubbarna i blåställ

Texten som berättelsen är baserad på är sammanställd av Stig Svantesson år 2008

Beskrivning från skriften som utställningen är baserad på: denna skrift har sammanställts av en grupp NOHAB-veteraner som ingår i Metall-Innovatums verkstadsklubb. Vi har sedan år 1993 träffats två gånger i månaden och syftet är att samla NOHAB-matriel såsom foton, skrifter, verktyg och annat som har anknytning till NOHAB. På detta sätt vill vi sprida kunskap om ett företag som haft mycket stor betydelse för Trollhättans utveckling under åren.

Vi vill berätta hur arbetarna på verkstadsgolvet upplevde sin arbetsplats, berätta om de bestämmelser och ordningsföreskrifter som fanns och som för dagens arbetare säkert verkar mycket underliga, men som då på 1930-50-talet var en realitet som måste efterlevas.

Av de NOHAB-veteraner som var med i starten år 1993 har flera lämnat oss, men nya har kommit till, och ännu år 2008 träffas vi. Då kan diskussionens vågor gå höga, men en sak är vi dock eniga om, NOHAB var en bra arbetsplats där fanns mycken yrkeskunskap och ett gott kamratskap. Den som en gång fann sig tillrätta där blev ofta kvar i många år.